מדיניות פרטיות

  • מדיניות הפרטיות שלהלן חלה על התכנים והמידע המועברים על ידי המפרסם ו/או המשתמש ו/או הגולשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המפרסם ו/או המשתמש ו/או הגולשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על המשתמש“).
  • BlingMarket ו/או מי מטעמה רשאים להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים המוצעים באתר, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים חיצוניים לאתר. כמו כן, רשאים BlingMarket ו/או מי מטעמה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמש בדוא”ל, בין שמדובר במידע המפורסם על ידי BlingMarket ו/או מי מטעמה ובין מדובר במידע שהתקבל על ידי BlingMarket ו/או מי מטעמה לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. על ידי כניסה ו/או שימוש ו/או ביצוע כל פעולה באתר, מסכים ומאשר המשתמש מסכים, כי באמצעות מילוי טופס הרישום לרשימת הדיוור, כי BlingMarket ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשמור במאגריהם את פרטי המשתמש שנמסרו על-ידו וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות, כגון: יצירת קשר עם המשתמש, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי BlingMarket ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי BlingMarket ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
  • BlingMarket ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש, המתקבל שלא באמצעות BlingMarket ו/או מי מטעמה כי אם על-ידי צדדים שלישיים, לרבות: גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטת BlingMarket ו/או מי מטעמה. בכל מקרה של ספק, המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לבדוק את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו מפרסם, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
  • החברה תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו היא תמצא כי פעולות המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם BlingMarket ו/או מי מטעמה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד BlingMarket ו/או מי מטעמה בפני איום שיינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידי המשתמש באתר. במקרים אלו רשאית BlingMarket ו/או מי מטעמה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  • BlingMarket ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים או מצהירים בפני המשתמש כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.

קבצי Cookie

קובץ Cookie הוא קובץ טקסט המועבר לכונן הקשיח שבמחשבו האישי של המשתמש על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש בקבצי Cookie על מנת ששרתי האתר יוכלו לזהות משתמשים במהירות וביעילות גם כאשר משתמש חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על קובץ ה-Cookie ובו עושה BlingMarket ו/או מי מטעמה שימוש הינו מוצפן, כך שרק BlingMarket ו/או מי מטעמה יכולים לקרוא ולהבין אותו. בהסכמת המשתמש להסכם זה על תנאיו המפורטים לעיל, המשתמש מתיר ל-BlingMarket ו/או מי מטעמה להשתיל קבצי Cookie על מחשבו האישי של המשתמש, להשתמש במידע האגור ב-Cookie ולזהות את המשתמש על פיו.

תפריט